Blog

Popularność leasingu nieprzerwanie wzrasta

Spoglądając na statystyki , które dotyczą skali sukcesu leasingu wśród przedsiębiorców można łatwo dostrzec, iż zdecydowana większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny a finansowy decyduje się na to pierwsze rozwiązanie. Szczerze mówiąc nie ma się co temu dziwić ponieważ leasing operacyjny może być opcją przeznaczoną dla znacznie poważniejszego grona odbiorców, zorientowanych na znaczne wpływy w krótkim terminie. Leasing finansowy jest za to proponowany dla stosunkowo niewielkiej grupy odbiorców choć mimo tego także potrafi przynieść duże profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona świadomego wyboru na podstawie dogłębnej analizy perspektyw jakie ta forma stwarza. Leasing finansowy charakteryzuje się głównie tym, że w tym przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w tym samym czasie może wpisać w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest także w kwestii między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również może być fakt braku ograniczeń minimalnego czasu trwania danego przedsiębiorcę umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny okres ustalony między obiema stronami. Biorąc pod uwagę specyfikę leasingu finansowego należy również wspomnieć o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w tym przypadku powinno się zapłacić w całości łącznie z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi na pierwszy rzut oka nie lada kłopot ponieważ wiąże się z poważnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak warto zauważyć, że cieszy się ono niespodziewaną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co się z tym łączy: zyskują one możliwość do odliczenia wymienionej tu kwoty w wysokości równej stawce na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy. Decydując się na leasing finansowy trzeba jeszcze pamiętać o pewnej kluczowej sprawie dotyczącej przejęcia na własność danego dobra zaraz po zakończeniu okresu jego dzierżawienia. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie wraz ze wpłaceniem przez leasingobiorcę ostatniej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy staje się formalnie częścią majątku przedsiębiorcy, dlatego też należy mieć pełną świadomość powyżej opisanego stanu rzeczy już na początku dokonywanego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi zagwarantować korzyści jednak tylko wtedy gdy jego wybranie znajduje pełne odbicie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on głównie w przypadku przedsiębiorców działających w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Poza tym pozytywne skutki w ramach zastosowania leasingu finansowego zaobserwują również większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest szybsza amortyzacja. Zarówno leasing operacyjny jak i leasing finansowy stanowią rozwiązania przynoszące gruntowne korzyści. Należałoby jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny czy też ostatecznego wyboru (z uwzględnieniem wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych rodzajów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najkorzystniej.