Blog

Co wybrać – kredyt czy leasing?

Aktualna sytuacja panująca na krajowych rynkach nie daje szans odważnemu inwestowaniu. Bierze się to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który wpłynął na poszczególne państwa i którego negatywne efekty dostrzegane są po obecne czasy dla sporej ilości podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy generalnych nastrojów panujących w środowisku potencjalnych klientów. Jeśli sytuacja z punktu widzenia działalności staje się niekorzystna przedsiębiorcy skupiają się na znalezieniu rozwiązań odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które spowodują utrzymanie właściwego poziomu rozwoju przy równoczesnym ograniczeniu niepotrzebnych kosztów. Wiadomo, iż najłatwiej jest ograniczyć wydatki na inwestycje jednak w szerszej perspektywie działanie tego typu najczęściej niesie więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem zrobić by sprostać trudnym wymaganiom rynku a przy okazji zachować równowagę finansową niezbędną szczególnie w okresie rynkowej bessy? Trzeba zastanowić się nad innymi źródłami finansowania inwestycji, takimi jak na przykład leasing. Samofinansowanie inwestycji jest już powoli nieaktualne, w dodatku bardzo kosztowne. Firmy coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności bowiem poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku zakładu pracy – praktyczne cechy zakupów na własność są w powiedzmy sobie szczerze, znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej kosztowny ale w codziennym użyciu prawo własności do niego nie będzie miało wpływu samo z siebie na osiągnięcia zysków. Zyski wynikają w największym stopniu z użytkowania danego sprzętu, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy opłaca się w związku z tym inwestować ogromną część kapitału firmy w zakup sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym jakieś 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest banalna. Leasing to dużo ciekawsze rozwiązanie ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do niskiej wartości, zamortyzować ponoszone koszty, zmaksymalizować przychody a to w dzisiejszych czasach jest kwestią praktycznie najważniejszą, bez niej ciężko sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a tym bardziej gruntowanie swojej pozycji i podporządkowywanie kolejnych segmentów rynku. Chcąc sprostać konkurentom należy podejmować działania, które z jednej strony zapewnią przeprowadzenie niezbędnych inwestycji (np. uposażenie w specjalistyczny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wyczerpią firmowego zapasu finansowego do poziomu, w którym utrzymanie płynności majątkowej stanie pod dużym znakiem zapytania. Leasing będzie rozwiązaniem, które bardzo dobrze trafi w powyższe założenia, jest działaniem, które daje optymalizację stabilności, znacznie lepsze i dużo pewniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o dużo wyżej ceniony między przedsiębiorcami biorąc pod uwagę fakt, iż nie obniża zdolności kredytowej a oprócz tego stwarza możliwość skorzystania z paru ulg podatkowych, których w przypadku innych form finansowania inwestycji nie spotkamy. Właśnie z tej przyczyny warto przyjrzeć się dokładniej korzyściom jakie niesie za sobą dzierżawienie ponieważ są one zauważalne niemal na każdym etapie działania umowy – od momentu jej podpisania, aż po ostatni dzień jej obowiązywania.